GURU
NEWS UPDATE :  

GURU

Detail GURU

dra. siti maryam
Nama : dra. siti maryam
NIP : 19660919 199403 2 00
NUPTK : 2251744650300003
NRG : 070682102014
Status : PNS
Pangkat Golongan : IV/a
Pendidikan : S1/IAIN/PEND. AGAMA
Mata Pelajaran : AKIDAH AKHLAK
Agama : ISLAM
Tempat, Tanggal Lahir : SAMPANG, 19-Sep-1966
Alamat : JL. TELANG INDAH PERSADA V / 20 I RT.03/ RW.03, Kel. Tellang Kec. Kamal Kab. Bangkalan
Telepon : 087853733989